2-اتاق گوشواره عمارت بادگیر کاخ گلستان تهران

عمارت بادگیر در زمان فتحعلی شاه در ضلع جنوبی کاخ گلستان ساخته شده استفاقد تصویر

آب و روغن

آب و روغن

مشاهده آلبوم 1
فاقد تصویر

دود

عکاسی دود

مشاهده آلبوم 1
فاقد تصویر

قطره آب

عکاسی قطره

مشاهده آلبوم 1


ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

  instagram   faceBook   Telegram